Dnes doporučujeme:

Našli jste nové zahradnictví ?

vydáno 28.10.2010 19:45

Kvalita zahradnictví a zahradních center je v České republice velmi různorodá. Našli jste při vašich toulkách za pořizováním nových rostlin do zahrady novou prodejnu, která Vás něčím novým příjemně překvapila ? A nebo naopak - navštívili jste zahradnictví, kde Vás i přes jeho proslulost něco nemile překvapilo ? Špatný sortiment okrasných dřevin ? Nepříjemný personál ?Pořádáte výstavu květin , nebo jinou výstavu se zahradní tematikou ? Napište nám, rádi Vaše zkušenosti uveřejníme.

celý článek

Anketa

Navštěvujete pravidelně zahradnictví?

Ano, navštěvuji 6 590
79%

Ne, nenavštěvuji 1 750
21%

Celkový počet hlasů: 8340


V čem se liší dětská hřiště pro soukromé zahrady od hřišť pro veřejná prostranství

24.09.2015 13:21

Nejzákladnější rozdíly

Dětská hřiště pro soukromé zahrady a veřejná prostranství se primárně liší v normách, které musí splňovat, aby dostala certifikát o bezpečnosti a způsobilosti k užívání. Je zcela přirozené, že normy kladené na hřiště pro veřejná prostranství budou náročnější a výrazně přísnější než u dětských hřišť pro soukromé zahrady. S tím souvisí i kvalita konstrukčního i spojovacího materiálu, ze kterého je herní sestava pro veřejnost zkonstruována, dále nároky na bezpečnost a z toho vyplývající povinnost informovat uživatele hřiště o základních bezpečnostních pokynech.

 

Rozdíly patrné na pohled

Některé rozdíly mezi hřišti pro soukromé zahrady a hřišti pro veřejná prostranství rozpoznáte sami letmým pohledem. Herní sestavy pro veřejná prostranství musí být totiž vyrobena z masivnějšího dřeva, aby hřiště lépe vzdorovalo povětrnostním vlivům, vandalismu a také přirozenému opotřebení způsobenému pravidelným užíváním, které je vzhledem k vytížení logicky vyšší než u hřišť pro soukromé zahrady. Nejinak je tomu i s jednotlivými atrakcemi na dětském hřišti. Zatímco na herních sestavách pro soukromé zahrady ( typove třeba řady hřišť Jungle Gym) můžou být dle platných norem plastové skluzavky, hřiště užívaná ve veřejném prostranství musí být vybavena klouzačkami z tvrdého laminátu.

 

Která hřiště patří do kategorie hřiště pro veřejnost?

Všechny požadavky na bezpečnost dětských hřišť pro veřejná prostranství zahrnuje soubor 11 částí normy ČSN EN 1176, která se vztahuje na veřejná dětská hřiště, dále na dětská hřiště v prostorech základních a mateřských škol a také dětských domovů. Normy platí také pro hřiště ve společenství vlastníků budov, spadají sem hřiště v nemocnicích a u čerpacích stanic. Normy ČSN EN 1176 musí splňovat také dětská hřiště v kempech, na koupalištích, v zoologických zahradách, v zábavních centrech a v restauračních zařízeních.

 

Povinná dokumentace o hřišti pro veřejnost

Další rozdíly mezi dětskými hřišti pro soukromé zahrady a hřišti pro veřejná prostranství jsou v podmínkách, které musí provozovatel hřiště splnit a v povinnostech, kterým musí dostát. Provozovateli hřiště pro veřejnost nestačí mít jen bezpečné hřiště z odolnějších materiálů, ale je třeba o něm vést také podrobnou a přehlednou dokumentaci. Mezi základní dokumenty, kterými musí být vybaven každý provozovatel dětského hřiště pro veřejnost, je v prvé řadě certifikát dokládající způsobilost hřiště pro užívání ve veřejných prostorech. Dokumentace by měla také obsahovat podrobný návod jak hřiště udržovat v co nejzachovalejším stavu a jak provádět pravidelné kontroly. Dále je nezbytné, aby provozovatel dětského hřiště pro veřejnost měl vždy k dispozici návod k obsluze a také by si měl vést deník o provozu hřiště.

 

Pravidelné kontroly

Kontroly dětských hřišť pro veřejnost se dělí na běžnou vizuální kontrolu, provozní kontrolu a roční hlavní kontrolu. Jak už z názvu vyplývá běžná vizuální kontrola má za úkol rozeznat nápadné zdroje nebezpečí, které bývají obvykle způsobeny vandalismem či neukázněností uživatelů hřiště, ale také povětrnostními podmínkami. Klasickým zdrojem nebezpečí odhaleným běžnou vizuální kontrolou bývá například rozbitá skleněná lahev nebo zlomená či nalomená součást herní sestavy. Provozní kontrola by se měla provádět v intervalu jednoho až tří měsíců, případně podle pokynů výrobce dětského hřiště. Smyslem provozní kontroly je prohlídka hřiště stran funkčnosti a míry opotřebení zařízení. Zvláštní pozornost by pak měla být věnována těm částem, které jsou utěsněné po celou dobu jejich životnosti. Roční hlavní kontrola musí být prováděna oprávněnou osobou a měla by se zaměřovat především na celkovou úroveň zabezpečení, míru opotřebení či poškození zařízení a stejně jako v případě provozní kontroly je třeba věnovat zvýšenou pozornost částem hřiště, které jsou utěsněné po celou dobu jejich životnosti. S kontrolami stavu hřiště pro veřejnost je spojená i povinnost provozovatele hřiště vypracovat rozvrh kontrol. Ten by měl obsahovat seznam částí, které je nutné prověřit v rámci výše uvedených kontrol a také by v něm mělo být uvedeno, jakým způsobem mají být kontroly prováděny.

Jak je to s hřišti s pískovištěm?

Zvláštní podmínky platí také pro hřiště pro veřejnost s pískovištěm. Četnost a rozsah kontrol stavu pískoviště na dětském hřišti pro veřejnost stanovuje krajská hygienická stanice v kontrolním plánu ochrany zdraví. Pravidelná kontrola pískoviště se měla uskutečnit jedenkrát za rok, a to buď před začátkem, nebo během sezónního provozu. Kontrola by měla zahrnovat revizi stavu celého pískoviště, dále by se měla zaměřit na kvalitu písku (tzv. mikrobiologická kontrola) a pozornosti by neměl uniknout ani provozní řád, zda obsahuje všechny náležitosti.

 

Povinná označení hřiště pro veřejnost

Dětské hřiště pro veřejnost musí být také vybaveno tabulkou se základními informacemi o hřišti, bezpečnosti a provozovateli. Na tabulce musí být uvedena úplná adresa dětského hřiště, dále jméno a adresa výrobce či autorizovaného dodavatele, musí na ní být popsán typ zařízení, rok výroby a číslo příslušné normy a také značka základní úrovně (výška zásypu nebo zabudování). Tabulka musí také obsahovat informace o nejbližším zařízení (telefonu) pro přivolání záchranné služby. Na informační tabulce musí být uvedeno také telefonní číslo, na kterém je možné nahlásit závady a poškození na hřišti.

 

Jak postupovat, když se na hřišti pro veřejnost stane úraz?

Nechceme malovat čerta na zeď, ale k úrazům dětí na hřištích docházelo, dochází a docházet bude, takže nemá smysl chodit kolem horké kaše, ale jít přímo k jádru pudla. Pokud dojde k úrazu na hřišti pro soukromé zahrady, není majitel povinen hlásit nic a jedná podle vlastního uvážení. V případě úrazu dítěte na hřišti pro veřejnost jeho provozovatel povinnost sepsat protokol o úrazu, který musí obsahovat několik nepostradatelných údajů. Patří mezi ně datum a čas nehody, dalšími povinnými údaji je věk a pohlaví poškozeného plus popis věcí, co měl v době úrazu na sobě. Samozřejmostí je i přesná specifikace místa, kde se úraz stal, respektive, na které atrakci k zranění dítěte došlo. Uveden musí být i počet ostatních hrajících si dětí a podrobný popis nehody od začátku do konce. S tím souvisí i výčet a poranění včetně popisu postižených částí těla. Protokol by měl také obsahovat výpovědi svědků, seznam provedených oprav zařízení a také popis opatření, která provozovatel učinil, aby v budoucnu k dalším úrazům nedocházelo.

Fotogalerie: V čem se liší dětská hřiště pro soukromé zahrady od hřišť pro veřejná prostranství