Dnes doporučujeme:

Našli jste nové zahradnictví ?

vydáno 28.10.2010 19:45

Kvalita zahradnictví a zahradních center je v České republice velmi různorodá. Našli jste při vašich toulkách za pořizováním nových rostlin do zahrady novou prodejnu, která Vás něčím novým příjemně překvapila ? A nebo naopak - navštívili jste zahradnictví, kde Vás i přes jeho proslulost něco nemile překvapilo ? Špatný sortiment okrasných dřevin ? Nepříjemný personál ?Pořádáte výstavu květin , nebo jinou výstavu se zahradní tematikou ? Napište nám, rádi Vaše zkušenosti uveřejníme.

celý článek

Anketa

Navštěvujete pravidelně zahradnictví?

Ano, navštěvuji 6 047
81%

Ne, nenavštěvuji 1 414
19%

Celkový počet hlasů: 7461


Nová přírodní památka v Českém lese chrání vzácné rosnatky

21.07.2011 13:52

Novou přírodní památku Kolowratův rybník vyhlásila Správa chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český les. Necelý hektar velké území na Černém rybníce v lesích dva kilometry západně od Přimdy na Tachovsku je unikátní zejména výskytem velkého množství vzácné masožravé rostliny rosnatky prostřední.
V Českém lese se jedná o poslední větší populaci tohoto druhu. Odhadovanou početností několika tisíc jedinců patří tato lokalita dokonce k nejbohatším v ČR. Rosnatka prostřední je blízká příbuzná běžnější rosnatky okrouhlolisté, s kterou se na známých lokalitách v Českém lese vyskytuje společně. Od rosnatky okrouhlolisté se odlišuje především tvarem listů, které jsou výrazně protáhlé.
V ČR rosnatka prostřední roste především v Třeboňské pánvi. V Českém lese byl tento druh znovu nalezen po sedmdesátileté pauze v devadesátých letech minulého století a je zde nyní znám ze dvou lokalit. Rosnatka prostřední patří mezi kriticky ohrožené rostliny.
Na území CHKO Český les je 26 maloplošných zvláště chráněných území. Jsou to nejcennější části území, které chrání lesní porosty s původní skladbou dřevin, mokřadní biotopy nebo geologicky významné lokality.
CHKO Český les vyhlášenou v roce 2005 na ploše 470 kilometrů čtverečných tvoří část pohraničního pohoří od Broumova na Tachovsku až po Domažlický průsmyk. Oblast zahrnuje nejcennější území příhraničního pásu hor v délce asi 70 kilometrů. Na nepřístupných místech sutí, svahů a hřebenů pohraničních hvozdů se dochovaly zbytky původních bučin, doplněné v severní části vrchovištními rašeliništi s porosty borovice blatky.