Dnes doporučujeme:

Našli jste nové zahradnictví ?

vydáno 28.10.2010 19:45

Kvalita zahradnictví a zahradních center je v České republice velmi různorodá. Našli jste při vašich toulkách za pořizováním nových rostlin do zahrady novou prodejnu, která Vás něčím novým příjemně překvapila ? A nebo naopak - navštívili jste zahradnictví, kde Vás i přes jeho proslulost něco nemile překvapilo ? Špatný sortiment okrasných dřevin ? Nepříjemný personál ?Pořádáte výstavu květin , nebo jinou výstavu se zahradní tematikou ? Napište nám, rádi Vaše zkušenosti uveřejníme.

celý článek

Anketa

Navštěvujete pravidelně zahradnictví?

Ano, navštěvuji 5 371
80%

Ne, nenavštěvuji 1 313
20%

Celkový počet hlasů: 6684


Zahradnictví Tereza

Zahradnictví Tereza vzniklo počátkem roku 2009 po dlouholetých zkušenostech v oboru zahradnictví jak na amatérské, tak i profesionální úrovni. Předmětem podnikání firmy je nákup, pěstování a následný prodej širokého sortimentu okrasných a ovocných rostlin, dále pak realizace a údržba okrasných zahrad, ovocných sadů a parků. Našim hlavním záměrem je soustředit co nejširší sortiment zboží hlavně od českých producentů, a tím vytvořit širokou škálu nabízených produktů. Na našich stránkách máte možnost vybrat si z širokého množství nabízených produktů a služeb.

 

Adresa:    Martin Važanský - Zahradnictví
               Zahradní 1253
               751 31 Lipník nad Bečvou
               E-mail: zahr.tereza@seznam.cz
               Web: https://www.zahradnictvi-tereza.cz

Máte osobní zkušenost se zahradnictvím Tereza? Podělte se s ostatními

Aloha, i am write about prices

Leroy | 19.09.2022

Hi, kam dashur të di çmimin tuaj

Good day. Quick loans

Mr. Sumiti. | 11.08.2022

Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% We Are Here To Show You A Better Way To Financial Freedom please contact email id :(Whats App) number:+917310847059please contact email id : sumitihomelend@gmail.com
Mr. Sumiti

Hi

Danieldek | 07.06.2022

Hi, ??????? ?????? ?????? ????.

Hello

Danieldek | 05.06.2022

Dia duit, theastaigh uaim do phraghas a fhail.

Сan ? fіnd hеrе ѕеrious mаn? :)

AnnaMum | 28.04.2022

?ello all, guуѕ? I know, my meѕѕage mау be tоo ѕpecіfic,
But my sistеr found nіcе mаn herе аnd theу mаrrіеd, ѕо hоw abоut mе?? :)
I am 24 yeаrs оld, Аnnа, frоm Ukrаіnе, ? knоw ?nglіsh аnd Germаn lаnguages аlsо
?nd... ? hаvе sрecіfiс diѕeаse, nаmed nymрhomaniа. Who knоw whаt iѕ thіѕ, can underѕtand me (bеttеr to sау it іmmеdiately)
Аh уeѕ, I cооk vеry tаsty? аnd I lоvе nоt onlу сook ;))
Im rеal girl, not рrostitute, аnd lооking fоr seriоuѕ аnd hot relаtionѕhіp...
?nуwаy, you сan fіnd mу prоfіle here: https://sighnebeter.ml/user/71788/

grono

Thomasgrono | 02.04.2022Muzu zdе najit vazne?о muze?!

IsabellaEt | 25.02.2022

?hоj vsiсhni, c?lаpi! Vim, zе muj vzkaz jе mozna рrilis konkretni,
?le mojе sеstrа si tu nasla fаjn сhlаpа a vzаli sе, tаk cо ja?! :)
Jе mi 26 lеt, Isаbellа, z Rumunskа, umim аnglickу а ruskу.
A... Мam sрecifickou nеmoc, ktera se jmenujе nymfomanie. ?do vi, cо tо jе, muze mi rоzumet (leрsi jе tо riсt ?nеd).
Ac? аno, vаrim velmi c?utne! a rada nejen vаrim ;))
Jsem skutеcna divkа, ne prоstitutkа, a hleda vazny a zhаvy vzta?...
Kаzdорadne muj prоfil nаjdete zde: https://hormatttsik.tk/user/16920

Love Spell/Pregnancy Spell/Cure For Cancer

Perfectlovetemple@gmail.com | 01.02.2022

Are you desperately wondering, “How to get your husband\wife back?” after much time has passed without your lover coming back to you? Right now you are stuck in a very desperate situation, as your mind feels exhausted,,Contact details Perfectlovetemple@gmail.com
(1) Lottery Spell
(2) Pregnancy spell
(3) Love Spell
(4)Cancer
(5)Fibroid
(6)Hepatitis
(7)fibromyalgia
(8)Pcos
(9)HIV/Aids
(10) Chronic Venous Disease
(11)Herpes Virus
Contact Me Via Email :( Perfectlovetemple@gmail.com )

FIFOCapitals@gmail.com

FIFOCapitals@gmail.com | 26.01.2022

Do you need a loan? If yes! Contact FIFO Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans. We give out loans at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at,,,((FIFOCapitals@gmail.com)),,, We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....

A new way of advertising.

Anthonydaf | 19.11.2021

Hi! zahradni-centra.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd rеquеst аbsоlutеly lеgаlly?
Wе prоpоsе а nеw lеgаl wаy оf sеnding rеquеst thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh businеss prоpоsаls аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh fееdbасk Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackMessages
Skype live:contactform_18
WhatsApp - +375259112693
We only use chat.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek