Dnes doporučujeme:

Našli jste nové zahradnictví ?

vydáno 28.10.2010 19:45

Kvalita zahradnictví a zahradních center je v České republice velmi různorodá. Našli jste při vašich toulkách za pořizováním nových rostlin do zahrady novou prodejnu, která Vás něčím novým příjemně překvapila ? A nebo naopak - navštívili jste zahradnictví, kde Vás i přes jeho proslulost něco nemile překvapilo ? Špatný sortiment okrasných dřevin ? Nepříjemný personál ?Pořádáte výstavu květin , nebo jinou výstavu se zahradní tematikou ? Napište nám, rádi Vaše zkušenosti uveřejníme.

celý článek

Anketa

Navštěvujete pravidelně zahradnictví?

Ano, navštěvuji 5 371
80%

Ne, nenavštěvuji 1 313
20%

Celkový počet hlasů: 6684


Сan ? fіnd hеrе ѕеrious mаn? :)

AnnaMum | 28.04.2022

?ello all, guуѕ? I know, my meѕѕage mау be tоo ѕpecіfic,
But my sistеr found nіcе mаn herе аnd theу mаrrіеd, ѕо hоw abоut mе?? :)
I am 24 yeаrs оld, Аnnа, frоm Ukrаіnе, ? knоw ?nglіsh аnd Germаn lаnguages аlsо
?nd... ? hаvе sрecіfiс diѕeаse, nаmed nymрhomaniа. Who knоw whаt iѕ thіѕ, can underѕtand me (bеttеr to sау it іmmеdiately)
Аh уeѕ, I cооk vеry tаsty? аnd I lоvе nоt onlу сook ;))
Im rеal girl, not рrostitute, аnd lооking fоr seriоuѕ аnd hot relаtionѕhіp...
?nуwаy, you сan fіnd mу prоfіle here: https://sighnebeter.ml/user/71788/

Přidat nový příspěvek